1.เช็คตารางบินทุกเส้นทาง เพื่อทราบราคาตั๋วฯ ทุกสายการบิน

โดยมีข้อมูลให้ผู้บริการสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เช่น

  • เลือกแบบบินตรง หรือ แวะเปลีั่ยนเครื่อง
  • เลือกเวลาที่บินออกจากจุดต้นทาง
  • เลือกเจาะจงสายการบิน
  • เลือกเจาะจงเป็น Economy หรือ Business Class
  • เลือกกลุ่มการบินที่ต้องการ (กลุ่ม Star Alliance, Sky Team, One World)

(ราคาอาจเปลี่ยนแปลง หากยังไม่มีการทำการจองตั๋วเครื่องบิน)

2.หากต้องการจองตั๋วฯ ด้วยตนเอง  ก็สามารถทำการจองด้วยตัวเองได้ทันที

  • จองได้ทุกเส้นทาง  เริ่มต้นจากประเทศไทย ทั้งเที่ยวเดียว/ไปกลับ (เริ่มต้นที่ประเทศอื่นไม่ได้)
  • เมื่อจองเสร็จแล้ว  จะได้รับอีเมล์ยืนยันการจอง  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  • ไม่ต้องชำระเงิน  แผนก Ticket ของเอดิซ่า  จะสอบถามเพื่อยืนยันการออกตั๋วจากผู้จอง
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ท  หรือ  ยกเลิกการเดินทางโปรดแจ้งแผนก Ticket

**(ยกเว้น สายการบินในประเทศ สายการบินการบินไทย(TG) ไทยสไมล์(WE) ไทยแอร์เอเชีย  นกแอร์  ไทยไลอ้อนแอร์ Viet Jet, Scoot, Nok Scoot และLow cost อื่นๆ ที่ต้องติดต่อแผนก Ticket)

เช็คตารางบิน และ จองตั๋วออนไลน์ง่ายๆ

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทราบราคา Real Time และรู้ผล Confirm ทันที

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องการเข้าสู่ระบบ  โปรดคลิก

เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานใหม่ ลงทะเบียน

Fields marked with an * are required

ลืมรหัสผ่าน

ADISA ACTIVE TRAVEL