เราร่วมมือกับพันธมิตรหลัก 18 สายการบินชั้นนำ อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกกว่า100 สายการบิน เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางทุกเส้นทางทั่วโลก  และให้การบริหารจัดการ วางแผนในการเลือกสายการบิน เส้นทางบิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทุกการเดินทาง คุ้มค่าตามงบประมาณที่วางไว้ของลูกค้าในแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดีตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ เรายังทำสัญญาร่วมกับสายการบินพันธมิตรหลัก และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ ในการจัดทำโปรแกรม Corporate 3 Parties ระหว่างลูกค้าองค์กรสายการบิน และ เอดิซ่า เพื่อดูแล มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้กับลูกค้า เมื่อสะสมยอดการเดินทางครบตามกำหนด เป็นของขวัญตอบแทนลูกค้าให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าอย่างสูงสุด

*สายการบินจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ยอดการบิน โดยพิจารณาจากเส้นทางที่ลูกค้าบินเป็นประจำ และขนาดขององค์กร ทั้งนี้ หากยอดบินไม่ถึงตามที่กำหนด

สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่อสัญญา Tri-Parties ในปีถัดไป โดยลูกค้าองค์กรไม่ถูกปรับ หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากสายการบินนั้นๆ แต่อย่างใด

การทำสัญญา Tri Party หรือ สัญญา 3 ฝ่าย  ระหว่างสายการบิน  ลูกค้าบริษัท  ลูกค้าภาคธุรกิจ  องค์กร  กับ  บริษัทตัวแทน  หรือเอเยนท์  เพื่อรับสิทธิประโยชน์กับสายการบิน  เป็นสัญญาปีต่อปี  โดยสายการบินตั้งเป้า ให้บินครบตามที่กำหนด  โดยพิจารณาคัดเลือกจากเส้นทางที่บินเป็นประจำ  และลูกค้าใช้  และขนาดขององค์กร

ทั้งนี้ทั้งนั้น  หากยอดบิน  ไม่ถึงเป้าตามที่กำหนด  สายการบินสงวนสิทธิ์  ไม่ต่อสัญญา  Tri-Party  ในปีถัดไป  แต่ ลูกค้าบริษัท  ลูกค้าภาคธุรกิจ  ไม่ถูกปรับ หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากสายการบินนั้นๆ

ตารางสายการบินพันธมิตรหลัก และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

สายการบินกลุ่มการบินจุดเด่นของสายการบินสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ลูกค้าบริษัท
การบินไทยบินตรงสู่เมืองหลักๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลียบัตรทองฟรี Update ที่นั่งฟรี 1 ระดับ เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า อีก 10 ก.ก.
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
Lufthansa, Austrian, Swiss Airบินตรงสู่ยุโรปเมืองหลัก และเมืองรองในยุโรปมากที่สุด (บินแวะ)ส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
EVA Airบินตรงไทเป ลอนดอน เวียนนา และอัมสเตอร์ดัมส์
บินสู่อเมริกา และแคนาดา (แวะไทเป) ราคาตั๋วไม่แพง
ส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
AI Nippon / United Airlinesบินตรงญี่ปุ่น และเมืองต่างๆ ใน USA มากที่สุด บริการดี สไตล์ญี่ปุ่น (แวะโตเกียว)ส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
Turkish Airlinesบินตรงอิสตันบูล และหลายเมืองในตะวันออกกลาง, ยุโรป และอเมริกา (แวะอิสตันบูล) ราคาตั๋วไม่แพงส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
Emiratesบินตรงสู่ทุก 5 ทวีปครอบคลุมมากที่สุด (แวะดูไบ) ได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมเป็นประจำส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
** บริการรถลีมูซีน รับส่งสนามบิน - ที่พัก ฟรี เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งและธุรกิจ
Cathay Pacificบินตรงฮ่องกง และเมืองต่างๆ ในอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย (แวะฮ่องกง)ส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
Finn Airบินตรงเฮลซิงกิ และเมืองต่างๆ ในยุโรป (แวะเฮลซิงกิ) ราคาตั๋วไม่แพง เครื่องบินรุ่นใหม่ส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
China Easternบินตรงสู่เซี่ยงไฮ่ ปักกิ่ง นานกิง คุนหมิง และเมืองรองในจีน รวมทั้ง USA และแคนาดาส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ
Bangkok Airwaysบินตรงในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV อินเดีย และมัลดีฟว์มอบตั๋วฟรี เมื่อบินถึงยอดตามที่สายการบินกำหนด
Oman Airบินสู่ยุโรป และเมืองในตะวันออกกลาง ราคาไม่แพงส่วนลดราคาตั๋วพิเศษ
ทีม Sale Corporate ดูแลพิเศษ

สิทธิประโยชน์เปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นกับสายการบิน จัดโปรแกรมส่งเสริมการขาย