“อยู่ในช่วงพัฒนาระบบ”

จองตั๋วออนไลน์ กับ เอดิซ่า ดีอย่างไร?

  • เช็กเที่ยวบิน ดูราคาตั๋วเครื่องบิน แบบ Real Time*
  • ค้นหาเที่ยวบิน เช็กราคาตั๋วเครื่องบินจากสายการบินทั่วโลกได้ในที่เดียว
  • จองได้ทุกเส้นทาง เริ่มต้นจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเดียว หรือ ไปกลับ ทั้งชัั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ
  • ค้นหา เปรียบเทียบตั๋วเครื่องบิน และโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินกว่า 100 สายการบิน เพื่อวางแผนจัดการงบประมาณล่วงหน้าก่อนตัดสินใจ
  • มั่นใจ ปลอดภัย ไม่ต้องชำระเงินทันทีที่จอง จนกว่าแผนก Ticketing จะยืนยันการออกตั๋วกับผู้จอง
  • ยืนยันการจองทางอีเมล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในทันที
  • ดูแล จัดการอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดย Ticket Genius ของบริษัทฯ**

 

*ราคาอาจเปลี่ยนแปลง หากยังไม่มีการทำการจองตั๋วเครื่องบิน โดยขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและโปรโมชั่นของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน

**ยกเว้น สายการบินในประเทศ สายการบินการบินไทย ไทยสไมล์ และโลว์ คอสต์ ที่ต้องติดต่อแผนก Reservation & Ticketing