Clients

กว่า  20 ปี ในการบริหารจัดการด้านการเดินทาง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เข้าถึง เข้าใจ จริงใจ และตรงไปตรงมา ช่วยดูแลวางแผนบริหารจัดการการเดินทางจนบรรลุ ผลสำเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เรา เอดิซ่า แอคทีฟ ทราเวล พาร์ทเนอร์ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ มากกว่า 500 องค์กร ซึ่งการันตีได้ถึงมาตรฐานการบริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพได้เป็นอย่างดี เราพร้อมเสมอที่จะทำให้ทุกการเดินทางของลูกค้าทุกคนในทุกๆ วัน เต็มไปด้วยความประทับใจและประสบการณ์อันแสนพิเศษ

ลูกค้าของเรา

 • กลุ่มบริษัทโทรคมนาคม
 • สถาบันการเงิน
 • บริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 • อุตสาหกรรมและยานยนต์
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • กลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
 • กลุ่มบริษัทดิจิตอล และ Start Up
 • กลุ่มบริษัทพลังงาน
 • กลุ่มแฟชั่น และเครื่องนุ่งห่ม
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ โรงแรม
 • กลุ่มโรงพยาบาลและการแพทย์
 • กลุ่มสถาบันการศึกษา
 • มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ