ตัวอย่างปัญหาของลูกค้าและแนวทางการทำงานของ เอดิซ่า

ลูกค้า: คุณสุ เลขานุการ CEO บริษัทโทรคมนาคม – ลูกค้าภาคธุรกิจ

“หัวหน้าส่งไลน์จากลอนดอนมาวันเสาร์ ตอน 2 ทุ่ม ให้ช่วยเลื่อนเวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด่วน เนื่องจากวันจันทร์ลูกค้ามีนัดประชุมบอร์ด”

เอดิซ่า: บ่อยครั้งที่ลูกค้ามีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเร่งด่วน หรือในช่วงนอกเวลาทำการ ทีม Ticket Genius ของเราก็พร้อมช่วยเหลือจัดการเลื่อนเวลาการเดินทางและจองตั๋วผ่านทางออนไลน์ให้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการไม่ให้ลูกค้าพลาดเป้าหมายที่วางไว้

ลูกค้า: เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ออาวุโส สถาบันการเงินระดับ Regional -ลูกค้าภาคธุรกิจ

“แผนกจัดซื้อต้องจัดทำแผนการเดินทาง โดยมีโจทย์ให้ประหยัดงบประมาณลง 5-10% หรือใช้งบฯ เท่าเดิม แต่ได้จำนวนตั๋วเครื่องบินมากขึ้น เพื่อจัดการการใช้งบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

เอดิซ่า: กรณีนี้ ทีม Ticket Genius ของ เอดิซ่า จะร่วมประชุมวางแผนกับลูกค้า พร้อมเสนอแผนการเดินทางรายปี โดยนำเสนอสายการบินใหม่ๆ เปรียบเทียบกับสายการบินเดิมที่ลูกค้าเคยใช้ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งสามารถตอบโจทย์เรื่องงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นอีกทางเลือกที่ดีกว่าให้กับลูกค้า

ลูกค้า: เลขานุการและฝ่ายบัญชี บริษัท อุตสาหกรรมเหล็ก – ลูกค้าภาคธุรกิจ

“หลายครั้งที่บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งทางเราจะแจ้งเอเย่นต์ดำเนินการทำการ Refund ให้ แต่บ่อยครั้งมักเจอปัญหาเงินคืนล่าช้า บางครั้งนานจนต้องโทรตาม สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ชัดเจน บางครั้งถูกหักเงินเยอะมาก ไม่ได้เงินคืนเลยก็มี””

เอดิซ่า: ทุกครั้งที่ทาง เอดิซ่า ได้รับแจ้งการยกเลิกการเดินทางจากลูกค้า แผนกบัญชีของเราจะจัดการทำเอกสารใบรับ Refund ส่งมอบให้กับลูกค้า จากนั้นแผนก Refund จะดำเนินการจัดทำเอกสารส่งไปยังสายการบิน พร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับคืนเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว”

ลูกค้า: ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า – ลูกค้าภาคธุรกิจ

“บริษัทฯ ต้องเดินทางติดต่อคู่ค้าที่ประเทศจีนเป็นประจำ จึงต้องทำวีซ่าประเทศจีนอยู่บ่อยครั้ง มีบางครั้งเป็นกรณีเร่งด่วน แต่เอเย่นต์ที่เคยใช้ ไม่สามารถออกให้ได้ทัน”

เอดิซ่า: สำหรับ เอดิซ่า เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์คอยดูแลให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ซึ่งในกรณีที่ต้องขอวีซ่าเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จะประสานงานกับลูกค้า ให้ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าอย่างเร่งด่วนทันที ให้เสร็จทันก่อนเดินทาง รวมทั้งทำการจัดส่งพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าให้ถึงมือผู้เดินทาง แม้แต่ที่สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ ก่อนเดินทางไม่กี่ชั่วโมง

ลูกค้า: คุณเมย์ บริษัท สื่อสารโทรคมนาคม – ลูกค้าภาคธุรกิจ

“บริษัทฯ ต้องพาสื่อมวลชนกว่า 80 คน เดินทางไปงานเปิดสำนักงาน Call Center ที่เชียงใหม่ โจทย์คือต้องจัดการหาตั๋วเครื่องบินให้ครบตามจำนวนผู้เดินทาง ที่สำคัญ คือตั๋วต้องเป็นแบบ Flexible เพราะรายชื่อสื่อมวลชนอาจลดหรือเพิ่ม ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ต้องวางแผนจัดการให้เดินทางได้พร้อมกันในไฟล์ทเดียวกันทุกคน ไม่ให้ตกหล่น”

เอดิซ่า: เอดิซ่า ดูแลลูกค้าที่จัดงานอีเว้นท์ใหญ่ๆ และงานแถลงข่าวสำคัญๆ ซึ่งมีจำนวนผู้เดินทางกว่า 100 คน อยู่บ่อยครั้ง เราจึงมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการเดินทางกรุ๊ปใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยเราจะร่วมวางแผนงานต่างๆ กับลูกค้าอย่างใกล้ชืด พร้อมประสานงานกับสายการบินในการสำรองที่นั่ง และจัดหาตั๋วตามเงื่อนไขของลูกค้า อีกทั้งช่วยดูแลจัดการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนผู้เดินทาง จนกระทั่งลูกค้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ลูกค้า: คุณแก้วตา เลขานุการฝ่ายบริหาร บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ -ลูกค้าภาคธุรกิจ

“บริษัทฯ ใช้บริการการบินไทย เป็นหลัก เนื่องจากบินตรงและสะสมไมล์ได้ ซึ่งงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายการเดินทางในแต่ะละปีจะอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อย คิดว่าตรงนี้น่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง แต่เอเย่นต์ที่เคยใช้อยู่ประจำไม่เคยบอกหรือนำมาเสนอเลย”

เอดิซ่า: ในส่วนของ เอดิซ่า เราดูแล มอบสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการทำสัญญาร่วมกับสายการบินพันธมิตรหลัก อย่างการบินไทย และสายการบินพันธมิตรอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน ในการจัดทำโปรแกรม Corporate 3 Parties ระหว่างลูกค้าองค์กร สายการบิน และ เอดิซ่า เมื่อลูกค้าสะสมยอดการเดินทางครบตามกำหนด ก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Airline Lounge ฟรี, การอัพเกรดบัตรโดยสารสูงขึ้น 1 ระดับ ฟรี , รับบัตรโดยสารบินฟรี ฯลฯ แต่ถ้าหากลูกค้าใช้งบฯ การเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ก็ไม่ถูกปรับแต่อย่างใด

ลูกค้า: คุณอัจฉรา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทผลิตเครื่องดื่ม -ลูกค้าภาคธุรกิจ

“สิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือ เอดิซ่า จะทำสรุป Monthly Report ให้เป็นประจำทุกเดือนอย่างละเอียด ทำให้รู้ค่าใช่จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าจัดทำวีซ่า ไม่ต้องเสียเวลามานั่งรวบรวมหรือคิดคำนวณเอง ที่สำคัญ สามารถนำไปใช้งานในการวางแผนงบประมาณต่อได้เป็นอยางดี หรือบางครั้งหัวหน้าต้องการตัวเลขค่าใช้จ่ายอย่างเร่งด่วน เพื่อนำเข้าห้องประชุม เอดิซ่า ก็สามารถจัดการให้ได้ทันที”

เอดิซ่า: ทุกๆ เดือน เอดิซ่า จะจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางอย่างละเอียดส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งข้อมูลเส้นทางบิน สายการบินที่ใช้ โดยจะแยกระหว่างสายการบินทั่วไปและสายการบิน Low Cost จำนวนวันในการเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละบุุคคล แต่ละฝ่ายในองค์กร เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการนำไปวางแผนงบประมาณการเดินทางครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ลูกค้า: คุณสิริวรรณ เลขานุการบริษัทวิจัยการตลาด – ลูกค้าภาคธุรกิจ

“เมื่อก่อนจะซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินเองโดยตรง เพราะรู้สึกมั่นใจว่าจะไม่ถูกโกงและได้ตั๋วเครื่องบินแน่ๆ แต่ปัญหาที่เจอคือเวลาจะเลื่อนการเดินทางแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลาโทรติดต่อ Call Center นานมาก บางทีก็ต้องขึ้น BTS ไปติดต่อที่ออฟฟิศสายการบินในเมืองเอง และถ้าจะยกเลิกก็ต้องทำเรื่องขอคืนเงิน ตามทวงเงินคืนวุ่นวาย แต่พอใช้บริการของ เอดิซ่า สะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นมาก”

เอดิซ่า: เรามีทีมงานดูแลหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคอยดูแล ให้คำปรึกษา ไม่ว่ากรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน เลื่อนวันหรือเวลาเดินทาง หรือแม้กระทั่งการยกเลิกการเดินทาง และในกรณีที่ต้องทำเรื่องขอคืนเงิน เราก็ช่วยจัดการให้ได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญเรายังให้เครดิตแก่ลูกค้า ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน หรือทำเรื่องเบิกเงินกะทันหัน เพียงส่งหนังสือรับรอง หรือ ภพ. 20 มาเป็นเอกสารสำหรับพิจารณา ก็สามารถดำเนินการได้ทันที

“ไม่ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร เรายินดีบริการ ดูแลจัดการอย่างดีที่สุด…

ไม่ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร เราพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก้ไขจนลูกค้า

บรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด…เพราะทุกเรื่องของลูกค้าสำคัญเสมอสำหรับเรา”