” หัวหน้าเดินทางไปประชุมที่ลอนดอน ส่งไลน์จากลอนดอนกลับมา วันเสาร์ ตอน 2 ทุ่ม
เวลาประเทศไทย ขอเลื่อนเวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด่วน วันจันทร์ลูกค้ามีประชุม
Board ”
พี่สุ เลขาฯ CEO บริษัทฯ โทรคมนาคม
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ ปี 2544
Adisa Business Travel ฯ จัดทีมงาน Ticket Expert ให้ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ทางมือถือให้ลูกค้าติดต่อนอกเวลาทำการทุกวัน หลายๆ ครั้ง
ลูกค้าภาคธุรกิจอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าที่ยุโรป หรืออเมริกา ที่ Time Zone ห่างกัน 7-14 ชั่วโมง กลางวันที่โน่น แต่กลางคืนที่เมืองไทย เมื่อลูกค้าติดต่อเพื่อ
จองตั๋ว เลื่อนการเดินทาง พร้อม Re-Issue และ Re-Validate ได้ทันที ช่วยให้ลูกค้าภาคธุรกิจ เดินทาง สำเร็จอย่างไร้รอยต่อ
“ ช่วงปลายปี ทางแผนกจัดซื้อต้องทำแผนการเดินทางปีหน้า ทำค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอขอ
อนุมัติ แต่หัวหน้ากำหนดให้หาวิธีประหยัด 5-10% จะใช้วิธีประหยัดงบฯ หรือ ใช้งบฯ
เท่าเดิม แต่ได้จำนวนตั๋วเครื่องบินมากขึ้น ต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม ”
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ อาวุโส
ของสถานบันทางการเงิน ระดับ Regional
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2553
ลูกค้าภาคธุรกิจส่วนใหญ่ มีความเคยชินที่เลือกใช้แค่บางสายการบินเดียวเป็นประจำปัจจุบัน มีสายการบินใหม่ๆ มากมาย ที่บินเข้า – ออกประเทศไทย
บางสายการบิน เปิดเส้นทางบินใหม่ๆ เป็นทางเลือกใหม่มากมาย ที่มีราคาสมเหตุสมผลกว่า Adisa Business Travel นอกจากทำหน้าที่จองตั๋วเครื่องบินแล้ว
เราทำงานกับลูกค้าภาคธุรกิจ ร่วมประชุมวางแผน เพื่อเสนอแผนการเดินทางรายปี ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ทีม Ticket Expert
มีประสบการณ์ และความรอบรู้ ที่จะแนะนำ แนวทางที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าภาคธุรกิจได้

“ ในแต่ละปี พบว่าบริษัทฯมีเหตุการณ์ ที่ต้องยกเลิกการเดินทางให้กับผู้บริหารและพนักงาน
มากพอสมควร และแจ้งเอเยนต์ ให้ทำ Refund แต่พบว่า ได้เงินคืนช้า ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
และถูกหักเงินเยอะเหลือเกิน บางครั้งก็ไม่ได้เงินคืน ต้องโทรถาม บางครั้งนานเกินไป
จนต้องคอยทวงถาม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ก็ชี้แจงเหตุผล ไม่ชัดเจน ”
เลขาฯ และ ฝ่ายบัญชี
บริษัท อุตสาหกรรมเหล็ก
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2557
Adisa Active Travel เมื่อได้รับแจ้งการทำ Refund จากลูกค้าภาคธุรกิจแผนกบัญชี จะจัดทำจัดทำเอกสารให้ลูกค้าอย่างชัดเจน เริ่มต้นที่ ใบรับ Refund
ให้ลูกค้าภาคธุรกิจถือไว้เป็นหลักฐาน ที่ระบุรายละเอียดการเดินทางทั้งหมด พร้อมกับแจ้งจำนวนเงินค่าปรับจากสายการบิน และประมาณการ วันที่จ่ายคืน
ค่าตั๋ว Refund แก่ลูกค้าภาคธุรกิจอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ส่วนแผนก Refund จัดทำเอกสารส่งไปยังแต่ละสายการบินทุกสัปดาห์ ทำให้ลูกค้าภาคธุรกิจ
ได้รับเงินคืนครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ในกรณี เป็นตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วโปรโมชั่น จะเป็นตั๋วประเภท Non-Refund ทางบริษัทฯ จะทำ Refund คืนเฉพาะ
ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันเท่านั้น
“ บริษัทฯ มีธุรกิจหลักที่ต้องติดต่อคู่ค้าประเทศจีนเป็นประจำ ต้องทำวีซ่าจีน ทั้งด่วน
และไม่ด่วน เสมอๆ ยอมจ่ายค่ายื่นวีซ่าด่วน เพิ่มอีก 500 บาท ถ้าวีซ่าออกเสร็จทัน
หากว่า เอเยนต์ ช่วยวางแผนดีๆ และมี Service Mind ทำให้วีซ่าออกทันเวลา เดินทางได้
ทุกคนก็แฮปปี้ ”
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2545
เมื่อลูกค้าภาคธุรกิจของ Adisa Business Travel ต้องขอวีซ่าจีนอย่างเร่งด่วน เอกสารที่สำคัญต้องไม่พลาด การประสานงาน แจ้งเอกสารสำคัญที่ต้องใช้
และจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ประสานกับทีมเจ้าหน้าที่แผนกรับส่งเอกสาร ให้จัดการยื่นได้ทันเวลา แม้บางกรณี ต้องไปรับ-ส่งเอกสารที่บ้านของลูกค้า
ในยามวิกาล หรือ รับพาสปอร์ตของลูกค้าที่สนามบิน แล้วไปยื่นทำวีซ่าต่อทันทีในกรณีเร่งด่วน สำคัญจริงๆ **
(อาจะมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับส่งเอกสารเร่งด่วน)
“ บริษัทฯ ต้องนำคณะสื่อมวลชนกว่า 80 คน เดินทางไปเชียงใหม่ เพื่อเปิดสำนักงาน
Call Center ต้องหาตั๋วเครื่องบินให้พอกับจำนวน และ จัดตารางการเดินทางให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ ต้องหาตั๋วฯ แบบ Flexible เพราะรายชื่อสื่อมวลชน เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ
จำนวนคนเดินทาง ลด/เพิ่ม เป็นไปได้ตลอด งานสำคัญแบบนี้ ทุกอย่างต้องไม่พลาด”
คุณเมย์
บริษัทฯ สื่อสารโทรคมนาคม
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2544
Adisa Business Travel มีทีมงาน Organise งาน Event ใหญ่ๆ หรือ งานแถลงข่าวสำคัญๆ ทริปตามต่างจังหวัดอยู่เสมอๆ มีผู้บริหารและทีมงาน
กับคณะสื่อมวลชนมากมายคณะใหญ่ร่วมร้อยคน เอดิซ่าฯ จัดเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ ในการประสานงานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อจอง และจัดที่นั่งกรุ๊ปใหญ่
หรือบางทีก็เหมาลำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น เปลี่ยนชื่อคนเดินทางกะทันหัน เพิ่ม หรือ ลดจำนวนคนดินทาง จนวันสุดท้าย และวางแผนให้ค่าใช้จ่าย
มีประสิทธิภาพมากที่สุด
“ บริษัทฯ เลือกใช้บริการ TG เป็นหลัก เพราะบินตรง และสะสมไมล์ได้ คิดเป็นเงิน
โดยประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี สายการบินไทย มีดีลพิเศษให้กับบริษัทฯ หรือเปล่า
และสายการบินอื่นๆ ล่ะ มีบ้างหรือเปล่า เอเยนต์ที่ใช้อยู่ ไม่เคยให้ข้อมูลเลย ”
คุณแก้วตา
เลขาฯ ฝ่ายบริหาร
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
Adisa Business Travel ร่วมกับสายการบินไทย และ สายการบินพันธมิตรอื่นๆอีกกว่า 20 สาย จัดทำโปรแกรม Corporate 3 Parties ร่วมกันระหว่าง
ลูกค้าภาคธุรกิจ สายการบิน และเอดิซ่า ที่ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ลูกค้ามากมาย เมื่อลูกค้าใช้บริการสายการบินไทย ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การ
Upgrade ตั๋วเครื่องบิน ขึ้น 1 ระดับ จาก Economy Class เป็น Business Class และ Business อัพเกรดเป็น First Class, การติดตามที่นั่ง ที่ติด Waitlist,
การขอน้ำหนักสัมภาระ เพิ่มขึ้น กรณีมีสัมภาระ หรือ สินค้าตัวอย่าง** อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าใช้งบฯ เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ก็ไม่ถูกปรับเงิน ใดๆ ทั้งสิ้น
(ขึ้นกับเงื่อนไข และ ข้อตกลง แต่ละสายการบิน)
“ บริษัทได้รับสรุป Monthly Report จากเอดิซ่าเป็นประจำทุกเดือน ทำให้รับรู้ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าจัดทำวีซ่า แจงรายละเอียด
ได้เป็นอย่างดี นำไปใช้งานต่อได้ บางครั้งเจ้านายต้องขอตัวเลขค่าใช้จ่ายอย่างด่วน
เพื่อเอาเข้าห้องประชุม เอดิซ่า ก็รีบสรุป รายงานให้ทันเวลา ”
คุณอัจฉรา
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัทผลิตเครื่องดื่ม
ลูกค้าภาคธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2547
บริษัทฯ สรุปและจัดส่ง Report ให้ Key Account แยกประเภทค่าใช้จ่าย ค่าตั๋วเครื่องบิน (แยกสายการบินระหว่าง สายการบินปกติ กับ Low Cost) ค่าวีซ่า
ค่าที่พัก เป็นประจำทุกเดือน ทางบริษัทฯ จะพัฒนาข้อมูลในรายงานให้ละเอียดยิ่งขึ้น เช่น แยกสายการบิน, แยกจังหวัด – ประเทศ แยก Class Economy กับ
Business แยกประเภทตั๋วแบบ Flexible กับ ตั่ว Promotion ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าภาคธุรกิจนำไปวางแผนงานได้ละเอียด แม่นยำมากยิ่งขึ้น
“ เมื่อก่อนเคยซื้อตั๋วเครื่องบิน จากสายการบินโดยตรง เพราะคิดว่ามั่นใจกว่า ได้ตั๋ว
เครื่องบินแน่ๆ ไม่ถูกโกง แต่ปัญหาที่เจอ เวลาเลื่อนการเดินทางแต่ละครั้ง ต้องโทรศัพท์
ติดต่อ Call Center เสียเวลา และไม่สะดวกเลย หากยกเลิกก็ต้องทำเรื่องขอเงินคืน
ดูวุ่นวาย แต่ปัจจุบัน ใช้บริการของ Adisa Business Travel เขาจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
จองและเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้รวดเร็ว ที่สำคัญ ได้รับเครดิตเทอมจากบริษัทฯ
ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายเองไปก่อน หรือ ทำเรื่องเบิกเงินกะทันหันจากบัญชี ”
คุณสิริวรรณ
เลขาฯ บริษัทวิจัยการตลาด
Adisa Business Travel เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2541 และได้พัฒนาจนปัจจุบันเป็น Travel Management Company ที่มีบริการครบวงจร ทั้งจองตั๋ว ที่พัก
ทำวีซ่าธุรกิจ ดูแลลูกค้ามากมายกว่า 100 องค์กร ได้รับการยอมรับจากคู่ค้าทางธุรกิจมากมาย ทั้ง สายการบินต่างๆ โรงแรมใน และต่างประเทศ ฯลฯ
มีเจ้าหน้าที่ Ticket Experts ที่มีประสบการณ์ และมี Service Mind ดี ที่ให้คุณสะดวกในการติดต่อ เพื่อดูแลลูกค้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าธุรกิจ
เรายินดีให้เครดิตเทอม เพียงส่งเอกสารบริษัทฯ เช่น หนังสือรับรอง และ ภพ.20 เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา