July 16, 2017

เกี่ยวกับ ADISA TRAVEL

บริษัท ADISA TRAVEL ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเดินทางและการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินมากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวขาญในการบริหารจัดการ และให้การบริการปรึกษาแก่องค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางมากมาย

บริษัทเอดิซ่า แทรเวิล เริ่มต้นที่เป็น Sub Agent จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก และจัด Package Tour กับลูกค้าทั่วๆ ไป ด้วยพนักงานเริ่มต้น 5 คน

2017-07-16

บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิก IATA BSP Agent ( International Air Transport Association ) เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรง มากว่า 120 สายการบินชั้นนำทั่วโลก

2017-07-16

บริษัทฯมุ่งเน้นการเป็น Corporate Travel Agency ที่เน้นให้บริการกับลูกค้าบริษัทฯ ทั้งภาคเอกชน และ ภาคราชการ

2017-07-16

บริษัทฯได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ สายการบินไทย ด้วยระบบ TG Direct เพื่อความคล่องตัว สามารถจำหน่ายตั๋วเครื่องบินได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

2017-07-16

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท Thai Travel Amsterdam , Netherland เพื่อดูแลและจัดหาตั๋วฯ สายการบินทั่วไป และ Low Cost ของยุโรป

2017-07-16

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท ( ชำระเต็มจำนวน ) และเพิ่มพนักงานระดับ Senior และ Junior เพื่อให้บริการกับลูกค้าองค์กร ที่เติบโตสูง

2017-07-16

Re- Branding เป็น Adisa Active Agency เพื่อเป็นการสัญญากับลูกค้าว่า เราจะนำเสนอบริการที่ดีเหนือความคาดหมายอย่างกระตือรือร้น

แนวคิดในการทำงานเพื่อให้บริการกับลูกค้าของทีม Adisa Active Travel เรียบๆ ง่ายๆ มาก ถึงมากที่สุด

ทุกวันทีมจะตั้งโจทย์ไว้แบบนี้

"วันนี้เราจะทำงานให้ลูกค้า Feel Good ได้มากแค่ไหน"

ก็เป็นที่มาว่า เราชอบอะไร เราจะทำแบบนั้นให้ลูกค้า

เราไม่ชอบอะไร เราก็จะไม่ทำให้ลูกค้าเช่นกัน

แต่ถ้าเคสไหนไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า

เราจะแก้ปัญหาเตรียมให้ลูกค้าล่วงหน้า แล้วเตือนลูกค้ารับทราบก่อนเสมอ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

 • Chiefวิรัช จุนพึ่งพระเกียรติ์ (หมู)
 • แผนกดุแลลูกค้า Corporateภูพิงค์ เดชะบุญ ( แจ็ค )
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน วีซ่า และจองที่พัก
  • ภคมน มณีวรรณ ( แอร์ )
  • รุจิกัญจน์ แจ้งใจ ( นิว )
  • ภคนันท์ พงษ์สวัสดิ์ ( พร )
  • ธัญญ์ฐิตา โชติอริยวิทย์ ( อ้อย )
  • นิโลบล ปิยทัศสี ( อิม )
  • สุภาวรรณ ขำนิจ ( ปอ )
  • ณัฐพร ลออวงศ์วิรุฬห์ ( ตั้ว )
 • แผนกสื่อ Digital
  • วินัย เยาวนิช ( ติ่ง )
  • มนัส สุระป้อง (โจ)
 • แผนก Strategic Planning
  • สุวิมล จุนพึ่งพระเกียรติ์ ( มอลลี่ )
 • แผนกบัญชี และ การเงิน
  • ชวัลวิทย์ ชัยวัชรวงศ์ ( ไก่ )
  • รัตนากร แก้วภักดี ( เอ๋ )