About Adisa

บริษัท เอดิซ่า แอคทีฟ ทราเวล พาร์ทเนอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเดินทางและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินมากว่า 20 ปี ด้วยการเริ่มต้นจากการเป็น Sub Agent จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก จัดแพ็กเกจทัวร์ให้กับลูกค้าทั่วไปจนประสบความสำเร็จ เติบโตสู่การเป็นผู้ให้บริการการเดินทางแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการ ให้เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร บริการจองที่พัก ยานพาหนะ ทำวีซ่า และประกันภัยการเดินทาง ฯลฯ

ลูกค้าองค์กรทั้งภาคธุุรกิจและหน่วยงานราชการ  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง

กว่า 500 องค์กร

ที่ผ่านมา เราได้ดูแล บริหารจัดการและบริการให้คำปรึกษาด้านการเดินทางแก่ลูกค้าองค์กร ทั้งภาคธุุรกิจและหน่วยงานราชการ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง กว่า 500 องค์กร ทำให้เราเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถดูแล จัดหาสายการบินหรือเส้นทางบินที่เหมาะสมและราคาดีที่สุด จองตั๋ว ออกตั๋วได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ตอบโจทย์ตรงใจในทุกความต้องการอย่างคุ้มค่า

เราพร้อมด้วยทีมงาน

มืออาชีพกว่า 20 คน

วันนี้ เราพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพกว่า 20 คน ที่มีความรอบรู้ รอบด้าน และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเรื่องการเดินทาง เราทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานและให้บริการอย่างทุ่มเทและจริงใจ ด้วยแนวคิดการทำงานแบบพาร์ทเนอร์ ที่ยึดถือเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดและสร้างประโยชน์อย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ BSP- IATA Agent ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จึงมั่นใจได้ในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล

 

2018
ปี 2541

ก่อตั้งบริษัท เอดิซ่า ทราเวิล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2018
ปี 2548

เข้าร่วมเป็นสมาชิก BSP – IATA Agent ( International Air Transport Association )
เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยตรง มากกว่า 120 สายการบินชั้นนำทั่วโลก และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ล้านบาท

2018
ปี 2549

มุ่งสู่การเป็น Corporate Travel Agency ที่เน้นให้บริการกับลูกค้าองค์กร ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการ

2018
ปี 2555

เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสายการบินไทย ด้วยระบบ TG Direct เพิ่มศักยภาพในการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท

2018
ปี 2558

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท Thai Travel Amsterdam , Netherland ดูแลและจัดหาตั๋วเครื่องบินสายการบินทั่วไป และ Low Cost ในแถบยุโรป

2018
ปี 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท (ชำระจำนวนเต็ม) พร้อมเพิ่มพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อให้บริการกับลูกค้าองค์กรที่มีการเติบโตสูงขึ้น

2018
ปี 2560

Re- Branding เป็น Adisa Active Travel Partner ก้าวสู่อีกขั้นในการนำเสนอบริการที่ดีเหนือความคาดหมาย พัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการ สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการอย่างสูงสุด